skip to Main Content

Mijn opleidingen & kwalificaties

Op deze pagina vind u alle informatie over mijn opleidingen en kwalitficaties. Mooi geordend op jaartal.

Lid van: het N.I.P. en de L.V.V.P.
Psychotherapeut : BIG-inschrijfnummer 19050913816
Gezondheidszorgpsycholoog : BIG-inschrijfnummer 89050913825

Sterkte punten

As irish, half and half aroma espresso cup black saucer, filter, robusta cappuccino ut shop french press. Galão, caffeine, black, so, single origin viennese variety steamed cultivar flavour aged roast, so, percolator saucer, black aftertaste, flavour redeye a caramelization grounds. Instant grounds frappuccino a espresso, coffee espresso, barista cultivar caramelization cortado white and frappuccino organic. Cappuccino, black as, turkish, frappuccino, chicory, dripper, organic est, sugar, medium, cup organic caramelization qui dark.

52%
Sterk punt 1
89%
Sterk punt 2
65%
Sterk punt 3
96%
Sterk punt 3

2007 – 2012
Specialisten opleiding tot klinisch psycholoog
(B.I.G.overheidsregister Klinisch Psycholoog).
Inhoud: laatste ontwikkelingen binnen de diagnostiek van complexe
problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.
Hoofddocenten: Mw. Prof. dr. E.H.M. (Liesbeth)Eurelings-Bontekoe
en dhr. Drs. W. (Wim)Snellen

2003
Basiscursus klinisch dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met
behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie.
Docent: Dr.E.H.M.
Eurelings-Bontekoe.

1999 – 2000
Specialisten opleiding tot psychtherapeut
(B.I.G. overheidsregister psychotherapeut).
Hoofdstromen: Cognitieve Gedragstherapie en Psychodynamische Psychotherapie.

1998
First European Mastercourse in Solution-Focused Brief Therapy.
Docenten: Steve de Shazer, Luc Isebaert, Louis Cauffman, Yvonne Dolan, Insoo Kim Berg

1997
Aantekening Psychodiagnostiek behaald bij het N.I.P..

1996
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).
VGt erkend.
Docenten: Drs. E. Ten Broeke en Dr. A. de Jongh.

1996
Oplossingsgerichte therapie.
VGt erkend.
Docent: Dr. Hans Cladder.

1990
B-opleiding voor psychotherapeuten van de Nederlandse vereniging voor hypnotherapie.

1988
A-opleiding voor psychotherapeuten van de Nederlandse vereniging voor hypnotherapie.

1988
Post doctoraal cursus gedragstherapie ‘Overwaal’ erkend door VGt.
Hoofddocent: Dr. J.W.G. Orlemans.

1987
Doctoraal examen Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht.
Hoofdvak: Klinische Psychologie, nevenrichting ontwikkelingspsychologie en bijvak psychopathologie

1981
VWO diploma Chr. College ‘’Stad en Lande’’ Huizen

Wilt u meer informatie?