Skip to content
avanmazijk@planet.nl

HUISREGELS VAN DE PRAKTIJK
Openingstijden praktijk
Verzetten van afspraken
Betalingsvoorwaarden
Beleid praktijk bij no show
Bereikbaarheid
Wat te doen bij crisis gedurende avond/nacht/weekend, regeling tijdens vakanties en ziekte, etc.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 06 55191072

Bij crisis gedurende avond/nacht en weekend kan praktijknummer gebeld worden of nummer van uw huisarts.

Welke collega waarneemt tijdens vakantie en ziekte zal in overleg met u gebeuren, evenals het verzetten van afspraken.

Na het moment van aanmelding zal er binnen zeven werkdagen een intakegesprek plaatsvinden waarna er vervolgafspraken gemaakt kunnen worden. Er is geen wachtlijst.

De gesprekken vinden veelal wekelijks of twee wekelijks plaats en duren ongeveer 45 á 60 minuten.

Psychotherapie zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar. Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Altijd goed om contact op te nemen met uw verzekeraar. Ook zij kunnen nagaan of er een contract is met mijn praktijk. Vergoeding voor psychotherapie valt onder het eigen risico. Bedrag voor zelfbetalers wordt in overleg bepaald. No-showtarief is 50 euro. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk waarin op de verwijzing  staat dat er een vermoeden is van een DSM-V stoornis.

Lidmaatschap

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

Praktijkvisitatie

  • Elke vijf jaar wordt de praktijk getoetst aan de kwaliteitseisen van de vrijgevestigde praktijk, gebaseerd op de bestaande wet -en regelgeving voor de GGZ sector. De praktijk is voor de laatste keer goedgekeurd op oktober 2023.

Zorgstandaarden

  • Zie hiervoor: www.ggzstandaarden.nl en www.thuisarts.nl.

Kwaliteitsstatuut

  • Goedgekeurd en in te zien in de wachtkamer.

In de wachtkamer van de praktijk vindt u informatie betreffende het goedgekeurde kwaliteitsstatuut, de Beroepscode en cliëntenrechten (volgens de W.G.B.O.). Een klachtenregeling is gewaarborgd door lidmaatschap van de L.V.V.P. Voor verder informatie hierover verwijs ik u naar www.lvvp.info.

www.kiesbeter.nl
Wegwijzer in de zorg. Informatie over verzekeraars en (geestelijke) gezondheidszorg

www.psynip.nl
Nederlands Instituut van Psychologen

www.nvvp.nl
Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten

www.vcgt.nl
Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie

www.emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland

Wilt u meer informatie?