Skip to content
avanmazijk@planet.nl

In het archief is zowel een papieren als een elektronische dossier te vinden.

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig beveiligd. Uw dossier bestaat uit twee onderdelen: een deel met documenten als rapportages, behandelplan, intakegegevens, onderzoek- en testgegevens, evaluatie gegevens, e.d. en een onderdeel met werkaantekeningen voor de behandelaar.

Het eerste genoemde deel kunt u op verzoek inzien. U kunt onjuistheden laten corrigeren of gegevens laten verwijderen. Na afronding van de therapie wordt het dossier 15 jaar lang bewaard alvorens het dossier vernietigd wordt. Ook bestaat de mogelijkheid dat u direct na afloop uw dossier laat vernietigen. Van groot belang voor u is dat u weet dat er zonder u toestemming geen informatie naar derden gaat.

Wilt u meer informatie?