Skip to content
avanmazijk@planet.nl

Er is meer dan depressie en burnout

Meestal melden mensen zich aan met duidelijke klachten zoals depressie of burnout. Maar het kan zijn dat u geen uitgesproken klachten hebt, maar wel het gevoel dat er zaken in uw leven niet kloppen. Verder psychologisch onderzoek kan dan helpen meer inzicht in uzelf te krijgen. Ook deze vorm van therapie is onderdeel van het behandelaanbod. Om een indruk te krijgen van de klachten die in de praktijk worden behandeld, volgt hieronder een lijst met voorbeelden.

Stemmingsklachten: depressie, somberheid, veelvuldig piekeren.

Werkgerelateerde problematiek: burnout, vastlopen in loopbaan, overspannenheid, autotiteitsproblemen, problemen met leidinggeven, etc.

Lichamelijk klachten waar de arts geen medische verklaring voor heeft kunnen vinden: psychosomatische klachten als bepaalde vormen van hoofdpijn, duizeligheid, maag-darmklachten, chronische vermoeidheid, bepaalde pijnklachten, etc.

Opvoedkundige problemen: negatief pubergedrag, slechte verstandhouding tussen ouder en kind , etc.

Angstklachten: fobieën  ( straatvrees,  examenvrees, etc.),  sociale angst, hinderlijke onzekerheid in contact met anderen en paniekaanvallen.

Rouw en verlies: ingrijpende verlieservaring en onverwerkte rouw met een traumatische doorwerking.

Trauma’s: verband houdend met fysiek geweld of geweld in welke vorm dan ook.

Zingevingsproblematiek: geen perspectief in het leven hebben en geen voldoening uit het leven halen.

Relatieproblemen: tussen volwassenen, tussen volwassenen en kinderen/ jeugdigen, etc.

Hinderlijke gedragspatronen en denkgewoonten:  doemdenken, perfectionisme, niet tegen kritiek kunnen, veelvuldig piekeren.

Persoonlijk functioneren:  relatieproblemen, hechting/verlatingsangst, geringe eigenwaarde, angst voor conflicten, voortdurende gewetensbezwaren, haatgevoelens of steeds terugkerende woede naar belangrijke mensen in uw leven, zware schuldgevoelens, gevoelens van eenzaamheid, vervreemding, verwarring, afhankelijkheidsgevoelens, sterke fixatie op controle in uw leven, of juist het voortdurend ervaren van chaos en gebrek aan structuur en regelmaat, etc.

Mocht in gesprek met u blijken dat er betere hulp voor u te krijgen is elders, zal u worden geholpen om op de juiste plek te komen voor de beste hulp. Dit is mogelijk aan de orde wanneer er sprake lijkt te zijn van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische klachten of psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek , ernstige eetstoornissen en in geval er intensieve dagbehandeling vereist is.

Wilt u meer informatie?