Skip to content
avanmazijk@planet.nl

Aanmelden en het eerste gesprek

Op de pagina contact vindt u de adres/ contactgegevens die u nodig heeft om u aan te melden

Voor de eerste afspraak wordt u verzocht het volgende mee te nemen:

  1. een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  2. BSN/ Sofi- nummer
  3. Polisnummer van uw ziektekostenverzekeraar
  4. Zorgpasje
  5. Verwijsbrief van de huisarts (indien nodig)

Het eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek beginnen we met de intakefase. Uw klachten en  hulpvraag worden tijdens deze intakefase uitgebreid onderzocht. Indien nodig kan in overleg met u een aantal geselecteerde testen en vragenlijsten worden afgenomen.

Wilt u meer informatie?