Skip to content
avanmazijk@planet.nl

Werkwijze

Een  gesprek duurt  ongeveer 45 minuten. De intakefase neemt ongeveer  2 tot 5 gesprekken in beslag.  Op grond van de informatie uit de intakefase wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staan de diagnose, de therapiedoelen en welke vorm van therapie het beste bij u past. Er wordt een schatting gemaakt van het aantal sessies.

Na uw akkoord met dit plan wordt  begonnen met de behandeling.
Uw huisarts ontvangt na de intakefase én na afsluiting van de behandeling een rapportage. Dit gebeurt alleen indien u hiermee akkoord gaat.
Uw toestemming is eveneens nodig indien andere medici, zoals de bedrijfsarts of arbo-arts om informatie verzoeken.
Tijdens de therapie wordt meerdere keren tussentijds geëvalueerd.

Wilt u meer informatie?